home
logo_long

Czym jest demencja?

O „demencji” mówi się w przypadku zaobserwowania szeregu objawów.
Są to  

  • pogorszenie sprawności umysłowej (w szczególności pamięci krótkotrwałej)
  • zmiana osobowości
  • nasilające się trudności w samodzielnym radzeniu sobie z codziennymi czynnościami (utrata zdolności poznawczych oraz umiejętności związanych z codziennymi zajęciami)

Jakie są przyczyny i objawy?

Objawy mogą mieć różne nasilenie (lekka, średnia i ciężka demencja) i nie u wszystkich osób występują z taką samą intensywnością. Demencja to proces postępujący powoli, który trwa ponad sześć miesięcy. Większość zachorowań na demencję (demencja pierwotna) jest nieuleczalna.
Są to:

  • choroba Alzheimera: jest najczęstszą formą lub przyczyną demencji, występuje u 60% chorych. W przypadku choroby Alzheimera następuje obumieranie coraz większej liczby komórek nerwowych w mózgu. Pod mikroskopem można zaobserwować złogi (płytki amyloidowe) oraz aglutynację (pęczki neurofibryli) w mózgu chorego.
  • demencja naczyniowa: przyczyną choroby są zaburzenia dopływu krwi do mózgu. W wyniku zwężenia lub zatkania naczyń krwionośnych do komórek nerwowych nie dociera wystarczająca ilość krwi. Dochodzi do drobnych udarów mózgu, które w dłuższej perspektywie uszkadzają komórki nerwowe.
  • rzadziej występujące choroby demencyjne, jak otępienie czołowo-skroniowe (FTD) oraz otępienie z ciałami Lewy’ego (DLB).

U 10% chorych występują inne przyczyny pogorszenia sprawności umysłowej. Są to m.in.: choroby przemiany materii (np. niedoczynność tarczycy), nowotwory, stany niedoborów (witaminy, kwas foliowy itp.) lub niepożądane skutki uboczne leków. Także ostra depresja może wywoływać podobne objawy, jak w przypadku demencji. Jeżeli leczenie zostanie rozpoczęte odpowiednio wcześnie, wówczas objawy ustają.

Pozostałe informacje