home
logo_long

Diagnoza i leczenie

Diagnozę stawia lekarz-specjalista (neurolog, gerontolog). Lekarz bada sprawność umysłową np. na podstawie testu „Mini-Mental State Examination” (MMSE) lub testu „DemTect” i przeprowadza szczegółową rozmowę z pacjentem i jego bliskimi. Aby wykluczyć inne przyczyny, przeprowadza się badania krwi i moczu oraz badania obrazowe, jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI).

Leczenie

W przypadku zdiagnozowania demencji zastosowane leki przeciwotępieniowe mogą spowolnić przebieg choroby, jednak nie umożliwiają jej wyleczenia. Lekarz może zalecić inne rodzaje terapii (fizjoterapia, logopedia, ergoterapia). Mogą być one wsparciem umożliwiającym jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

Pozostałe informacje