home
logo_long

Działania zabezpieczające

W przebiegu demencji osoby chore nie są w stanie podejmować decyzji o skutkach prawnych. W Niemczech partnerzy i dzieci nie mogą automatycznie podejmować decyzji w imieniu chorych. Przy uregulowaniu możliwości podejmowania decyzji przydatne jest pełnomocnictwo zabezpieczające lub opieka prawna.

Pełnomocnictwo zabezpieczające

Pełnomocnictwo zabezpieczające umożliwia wyznaczenie bliskiej lub innej zaufanej osoby jako osoby, która będzie podejmować decyzję, gdy mocodawca nie będzie w stanie ich samodzielnie podejmować w związku z postępem choroby. Pełnomocnictwo zabezpieczające jest ważne jedynie wówczas, jeśli w chwili jego sporządzenia dana osoba posiada zdolność do dokonywania czynności prawnych. We wczesnym stadium demencji przeważnie taka zdolność jeszcze istnieje.

Opieka

Jeżeli nie udzielono pełnomocnictwa zabezpieczającego, wówczas należy złożyć w lokalnym sądzie opiekuńczym wniosek o opiekę prawną. Sąd sprawdza konieczność opieki i wyznacza opiekuna (prawnego), jeżeli jest to konieczne. Opiekunem może być także członek rodziny.

Rozporządzenie pacjenta na wypadek niemożności podejmowania decyzji

Rozporządzenie pacjenta jest ważne, aby w sytuacjach zagrożenia życia możliwe było także działanie w interesie chorego, jeżeli on sam nie może się porozumiewać. W rozporządzeniu pacjenta formułuje on swoje życzenia dotyczące leczenia, np. w zakresie żywienia pozajelitowego lub sztucznego oddychania. W chwili sporządzania takiego rozporządzenia pacjent musi posiadać zdolność do dokonywania czynności prawnych.

Apartament i okolice

Własny dom i znajome środowisko życia dają osobom z demencją poczucie bezpieczeństwa. Czasami są to bardzo proste wskazówki, które ułatwiają codzienne życie. Mogą one pomóc osobom cierpiącym na demencję żyć jak najdłużej we własnych domach. I mogą pomóc złagodzić zmartwienia bliskich.

Przykłady dla większego bezpieczeństwa

  • Montaż elementu zabezpieczającego płytę kuchenną.
  • Usunięcie ewentualnych niebezpieczeństw związanych z potknięciami.
  • Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
  • Stworzenie dobrej struktury dnia.
  • Umieszczenie wskazówek/przypomnień.
  • Wprowadzenie rutyny, np. przechowywanie kluczy i portmonetki zawsze w tym samym miejscu.
  • Korzystanie z systemów śledzenia GPS. Powyższe działania pomagają osobom z demencją swobodnie się poruszać, a jednocześnie w razie potrzeby umożliwiają krewnym odnalezienie osób chorych.

Finansowanie

Kasa opiekuńcza przejmuje częściowo koszty działań adaptacyjnych, jeżeli służą one ułatwieniu samodzielnego życia w domu. Może to być na przykład montaż uchwytów, zainstalowanie prysznica na poziomie podłogi, położenie antypoślizgowych wykładzin podłogowych lub usunięcie progów. Warunkiem wstępnym jest ustalenie stopnia opieki. Koszty mogą być pokryte do maksymalnej wysokości 4000 euro. 

Doradztwo

www.wohnungsanpassung-bag.de​​​​​​

lub w regionalnych stowarzyszeniach osób chorych na Alzheimera: www.deutsche-alzheimer.de/adressen

Pozostałe informacje