home
logo_long

Działania zabezpieczające

W przebiegu demencji osoby chore nie są w stanie podejmować decyzji o skutkach prawnych. W Niemczech partnerzy i dzieci nie mogą automatycznie podejmować decyzji w imieniu chorych. Przy uregulowaniu możliwości podejmowania decyzji przydatne jest pełnomocnictwo zabezpieczające lub opieka prawna.

Pełnomocnictwo zabezpieczające

Pełnomocnictwo zabezpieczające umożliwia wyznaczenie bliskiej lub innej zaufanej osoby jako osoby, która będzie podejmować decyzję, gdy mocodawca nie będzie w stanie ich samodzielnie podejmować w związku z postępem choroby. Pełnomocnictwo zabezpieczające jest ważne jedynie wówczas, jeśli w chwili jego sporządzenia dana osoba posiada zdolność do dokonywania czynności prawnych. We wczesnym stadium demencji przeważnie taka zdolność jeszcze istnieje.

Opieka

Jeżeli nie udzielono pełnomocnictwa zabezpieczającego, wówczas należy złożyć w lokalnym sądzie opiekuńczym wniosek o opiekę prawną. Sąd sprawdza konieczność opieki i wyznacza opiekuna (prawnego), jeżeli jest to konieczne. Opiekunem może być także członek rodziny.

Rozporządzenie pacjenta na wypadek niemożności podejmowania decyzji

Rozporządzenie pacjenta jest ważne, aby w sytuacjach zagrożenia życia możliwe było także działanie w interesie chorego, jeżeli on sam nie może się porozumiewać. W rozporządzeniu pacjenta formułuje on swoje życzenia dotyczące leczenia, np. w zakresie żywienia pozajelitowego lub sztucznego oddychania. W chwili sporządzania takiego rozporządzenia pacjent musi posiadać zdolność do dokonywania czynności prawnych.

Pozostałe informacje