home
logo_long

Komunikacja i postępowanie

Osoby cierpiące na demencję inaczej postrzegają rzeczywistość ze względu na wpływ choroby. Nie potrafią się dostosować do otoczenia. Codzienne czynności staną się łatwiejsze w przypadku przestrzegania poniższych zasad:

 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • używanie krótkich i jednoznacznych zdań
 • nie wskazywanie na błędy (chory w swoim sposobie postrzegania ma rację i ze względu na wpływ choroby nie rozumie innej interpretacji)

Wraz z postępem choroby osoby cierpiące na demencję potrzebują coraz lepszej orientacji i wsparcia.
Pomocne mogą być następujące działania:

 • stały i czytelny plan dnia (w formie struktury)
 • umieszczenie tabliczek informacyjnych na drzwiach i przedmiotach
 • używanie wyraźnych zegarów i kalendarzy
 • uproszczenie działań, np. nakrywania do stołu, poprzez podzielenie czynności na poszczególne etapy
 • oferowanie wsparcia przy spotkaniach chorego z krewnymi lub znajomymi poprzez przedstawienie danej osoby „Ach, to przecież pani... ”

Wyciagnac wnioski

W przebiegu choroby mogą wystąpić sytuacje wymagające specjalnego postępowania. Np. kiedy chory inaczej zinterpretuje sytuację, coś źle zrozumie lub zirytuje się, ponieważ coś mu się nie udało.

Ważne jest, aby:

 • zachować spokój i nie ulegać emocjom, gdyż zachowanie chorego jest objawem choroby a nie złośliwości
 • próbować znaleźć przyczynę określonego zachowania, aby w przyszłości mu zapobiec
 • w niektórych sytuacjach możliwe jest odwrócenie uwagi chorego i zmiana tematu

Konstruktywne czynności i zajęcia pomagają w odnalezieniu się w codziennym życiu. Ważne jest dobre samopoczucie chorego, nie powinien czuć się przeciążony, gdyż prowadzi to do konfliktów.
Rodzina, przyjaciele i krewni powinni zostać poinformowani o chorobie i prawidłowym postępowaniu. Warto zwrócić się o pomoc. Opieka jest łatwiejsza i dłużej odbywa się w domu, gdy ciężar rozłożony jest na więcej osób.
Zachęcamy do zasięgnięcia informacji dotyczących możliwości odciążenia, jak opieka pielęgniarki, opieka dzienna lub usługi opiekuńcze. Są one częściowo opłacane przez ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.