home
logo_long

Komunikacja i postępowanie

Osoby cierpiące na demencję inaczej postrzegają rzeczywistość ze względu na wpływ choroby. Nie potrafią się dostosować do otoczenia. Codzienne czynności staną się łatwiejsze w przypadku przestrzegania poniższych zasad:

 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • używanie krótkich i jednoznacznych zdań
 • nie wskazywanie na błędy (chory w swoim sposobie postrzegania ma rację i ze względu na wpływ choroby nie rozumie innej interpretacji)

Wraz z postępem choroby osoby cierpiące na demencję potrzebują coraz lepszej orientacji i wsparcia.
Pomocne mogą być następujące działania:

 • stały i czytelny plan dnia (w formie struktury)
 • umieszczenie tabliczek informacyjnych na drzwiach i przedmiotach
 • używanie wyraźnych zegarów i kalendarzy
 • uproszczenie działań, np. nakrywania do stołu, poprzez podzielenie czynności na poszczególne etapy
 • oferowanie wsparcia przy spotkaniach chorego z krewnymi lub znajomymi poprzez przedstawienie danej osoby „Ach, to przecież pani... ”

Wyciagnac wnioski

W przebiegu choroby mogą wystąpić sytuacje wymagające specjalnego postępowania. Np. kiedy chory inaczej zinterpretuje sytuację, coś źle zrozumie lub zirytuje się, ponieważ coś mu się nie udało.

Ważne jest, aby:

 • zachować spokój i nie ulegać emocjom, gdyż zachowanie chorego jest objawem choroby a nie złośliwości
 • próbować znaleźć przyczynę określonego zachowania, aby w przyszłości mu zapobiec
 • w niektórych sytuacjach możliwe jest odwrócenie uwagi chorego i zmiana tematu

Konstruktywne czynności i zajęcia pomagają w odnalezieniu się w codziennym życiu. Ważne jest dobre samopoczucie chorego, nie powinien czuć się przeciążony, gdyż prowadzi to do konfliktów.
Rodzina, przyjaciele i krewni powinni zostać poinformowani o chorobie i prawidłowym postępowaniu. Warto zwrócić się o pomoc. Opieka jest łatwiejsza i dłużej odbywa się w domu, gdy ciężar rozłożony jest na więcej osób.
Zachęcamy do zasięgnięcia informacji dotyczących możliwości odciążenia, jak opieka pielęgniarki, opieka dzienna lub usługi opiekuńcze. Są one częściowo opłacane przez ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

 

Pozostałe informacje