home
logo_long

Pozostałe informacje

Broszury (Broschüren)

Ulotki informacyjne (Infoblätter / Flyer)

Filmy (Videos / Filme)

  • Niemieckie prawo opiekuńcze (Informationen zu Vorsorgemaßnahmen, Betreuungsverfügung, Betreuungsrecht - Ein Erklärvideo in mehreren Sprachen, unter anderem auf Polnisch.)

Pozostałe materiały (Sonstige Materialien)

Koronawirus: informacje i zalecenia

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!