home
logo_long

Tư vấn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ

Ngày càng có nhiều tổ chức, nhóm sáng kiến và nhà cung cấp tham gia vào chủ đề Sa sút Trí tuệ và Di cư.
Bản đồ mạng cung cấp một cái nhìn tổng quan và chức năng tìm kiếm những người đối thoại về chủ đề này. Ngoài các trung tâm tư vấn về chủ đề sa sút trí tuệ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, có thể tìm kiếm các hình thức nhà ở đa văn hóa, dịch vụ chăm sóc đa văn hóa hoặc các tổ chức của người nhập cư.
Bằng cách sử dụng các ứng dụng lọc có thể tìm ra người đối thoại, ngôn ngữ thích hợp và tiểu bang trong liên bang.

Trên bản đồ mạng có thiếu một đề nghị cung cấp hoặc một dự án không? Chúng tôi rất vui khi đưa dữ liệu của dự án đó vào bản đồ. Vui lòng điền vào bảng dữ liệu và gửi nó qua email cho chúng tôi:

Bảng dữ liệu - Nhập đề nghị cung cấp mới (Tải xuống)