home
logo_long

İhtiyati Tedbir Alma

Demans hastalığının seyrinde, hastalar yasal kararlar alamamaya başlar. Bu durumda Almanya’da hastanın eşi ve çocukları otomatik olarak hasta yerine karar alabilir. Kimin karar alma yetkisine sahip olabileceği, vekaletname veya yasal danışmanlık yoluyla düzenlenir.

Vekaletname

Kişiler vekaletname yoluyla, hastalık nedeniyle kendi kararlarını alamayacak olmaları durumunda onların yerine karar almaları için yakınlarını veya güvendiği diğer kişileri görevlendirebilir. Bir vekaletname ancak oluşturulduğu tarihte hastanın sınırsız ehliyetli olması halinde geçerli olur. Demansın ilk safhalarında genellikle kişilerin yasal ehliyeti mevcuttur.

Danışmanlık

Vekaletnamenin mevcut olmaması durumunda, yerel mahkemenin yasal danışmanlığına başvurulması gerekir. Mahkeme, danışmanlığın gerekli olup olmadığını kontrol eder ve gerekli olması durumunda bir (yasal) danışman görevlendirir. Bu kişi bir hasta yakını da olabilir.

Ön direktif (yaşama iradesi)

Ön direktif, hastanın artık bilgi verememeye başlaması halinde, hayati tehlike arz eden durumların hastanın bakış açısından ele alınabilmesini sağlar. Ön direktif ile hasta tıbbi tedavi, örneğin suni besin veya solunum ile ilgili isteklerini belirtir. Ön direktifin oluşturulduğu tarihte hastanın sınırsız ehliyetli olması gerekir.

Ev ve çevre

Kendi evi ve alıştığı yaşam ortamı demans hastası insanların kendini güvende hissetmesini sağlar. Bazen günlük yaşamı çok basit öneriler kolaylaştırabilir. Demans hastası insanların kendi dört duvarı arasında mümkün olduğunca uzun yaşamalarına katkı sağlayabilirler. Ayrıca bu sırada yakınlarının tasalarını azaltmaya da yardımcı olabilirler.

Daha fazla emniyet için örnekler

  • Ocak emniyeti takılması
  • Olası tökezleme tuzaklarının kaldırılması
  • Yeterli aydınlatma sağlanması
  • Günün iyi bir şekilde planlanması
  • Notlar / Hatırlama destekleri konulması
  • Rutinlerin kurulması, örneğin anahtarın ve cüzdanın sürekli aynı yerde muhafaza edilmesi.
  • GPS konum belirleme sistemleri kullanılması. Bunlar demans hastası insanların serbestçe dolaşabilmesine ve gerektiğinde yakınları tarafından tekrar bulunabilmesine yardımcı olur.

Finansman

Bakım sigortası, evde bağımsız yaşamı kolaylaştırması halinde tadilat masraflarının bir kısmını üstlenmektedir. Bu örneğin tutamakların takılması, hemzemin duş yapılması, kaymaz yer kaplamalarının döşenmesi veya eşiklerin kaldırılması olabilir. Bunun önkoşulu bir bakım derecesinin onaylanmasıdır. En fazla 4.000 Avro'luk bir miktara kadar masraflar üstlenilebilmektedir.

Danışmak için

www.wohnungsanpassung-bag.de​​​​​​​ 

veya bölgesel Alzheimer dernekleri: www.deutsche-alzheimer.de/adressen​​​​​​​ 

Ayrıntılı Bilgi