home
logo_long

İletişim ve Çevre

Demans tanısı koyulan kişiler hastalık nedeniyle farklı bir algıya sahiptir. Yaşadıkları çevreye uyum sağlayamamaya başlayabilirler. Bu kişiler, aşağıdaki kurallara uymaları durumunda gündelik hayatlarını daha kolay geçirirler:

 • Göz teması kurmak
 • Kısa ve net cümleler kullanmak
 • Hatalara odaklanmamak (hasta kişi algısında haklıdır ve hastalık nedeniyle farklı bakış açılarını anlayamaz)

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte demans hastası kişiler giderek daha fazla yönlendirmeye ve desteğe ihtiyaç duyar.
Aşağıdakiler bu konuda yardımcı olabilir:

 • Tutarlı ve kolay anlaşılır bir günlük rutin (yapılandırılmış)
 • Kapıların ve eşyaların üzerine notlar asmak
 • Kolay anlaşılabilen saatler ve takvimler kullanmak
 • Eylemlerin basitleştirilmesi, örneğin masayı kurarken bu süreci belirli adımlar halinde gerçekleştirmek
 • Sizin veya tanıdığınızın bir hasta yakını olması durumunda, bu kişiyi “Bakın, bu da Bayan .......” diyerek tanıştırabileceğiniz yardım olanakları mevcuttur.

Zorlayıcı davranış

Hastalığın seyri esnasında, bazı zorlayıcı davranışlarla karşılaşılan durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, hasta kişi bazı durumlarla başa çıkamadığı için bu durumları farklı algılayabilir, yanlış anlayabilir veya bundan dolayı hüsrana uğrayabilir.

Bu durumda şunlar önemlidir:

 • Sakin kalmak ve sükuneti korumak. Bu davranış hastalığın bir dışa vurumudur ve kasıtlı değildir
 • Gelecekte tekrar yaşanmasını engellemek için bu davranışı tetikleyen şeyi bulmaya çalışmak
 • Bazı durumlarda hastanın dikkati dağıtılabilir ve konu değiştirilebilir

Makul eylemler ve meşguliyetler gündelik yaşamı birlikte daha iyi geçirmek için faydalı olabilir. Hasta kişinin keyif alıyor olması ve aşırı gerilmemesi önemlidir, çünkü bu da çatışmalara yol açabilir.
Aile, arkadaşlar ve akrabalar doğru bir ortamda hastalık hakkında bilgilendirilmelidir. Destek alın. Yük tek bir omuzda değil birçok omuzda taşınıyorsa, bakım daha kolaydır ve daha çok ev içinde gerçekleşir.  
Bakım hizmetleri, günlük bakım veya danışmanlık hizmetleri gibi yardım olanakları hakkında bilgi alın. Bunların bir bölümü yasal bakım sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi