home
logo_long

İhtiyati Tedbir Alma

Demans hastalığının seyrinde, hastalar yasal kararlar alamamaya başlar. Bu durumda Almanya’da hastanın eşi ve çocukları otomatik olarak hasta yerine karar alabilir. Kimin karar alma yetkisine sahip olabileceği, vekaletname veya yasal danışmanlık yoluyla düzenlenir.

Vekaletname

Kişiler vekaletname yoluyla, hastalık nedeniyle kendi kararlarını alamayacak olmaları durumunda onların yerine karar almaları için yakınlarını veya güvendiği diğer kişileri görevlendirebilir. Bir vekaletname ancak oluşturulduğu tarihte hastanın sınırsız ehliyetli olması halinde geçerli olur. Demansın ilk safhalarında genellikle kişilerin yasal ehliyeti mevcuttur.

Danışmanlık

Vekaletnamenin mevcut olmaması durumunda, yerel mahkemenin yasal danışmanlığına başvurulması gerekir. Mahkeme, danışmanlığın gerekli olup olmadığını kontrol eder ve gerekli olması durumunda bir (yasal) danışman görevlendirir. Bu kişi bir hasta yakını da olabilir.

Ön direktif (yaşama iradesi)

Ön direktif, hastanın artık bilgi verememeye başlaması halinde, hayati tehlike arz eden durumların hastanın bakış açısından ele alınabilmesini sağlar. Ön direktif ile hasta tıbbi tedavi, örneğin suni besin veya solunum ile ilgili isteklerini belirtir. Ön direktifin oluşturulduğu tarihte hastanın sınırsız ehliyetli olması gerekir.

Ayrıntılı Bilgi